Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Coyote Interaction Complaint Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8294872

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Coyote Interaction Complaint

Đã xem:

61 lần

Vùng lân cận:

Calumet Heights

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR20-04704072

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Describe other details?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Location?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Type of interaction?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Environment / Attraction:
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video