Tree Pruning/Trim/Branch Broken Đã lưu trữ

59 Broad St Salem MA 01970, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8296848

Submitted To:

City of Salem

Danh mục:

Tree Pruning/Trim/Branch Broken

Đã xem:

29 lần

Vùng lân cận:

City of Salem

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is there a branch stuck in the tree?
Đáp. Yes
Hỏi. Is the branch touching any power lines?
Đáp. No
Hỏi. Are any branches low enough to hit people?
Đáp. No
Hỏi. Can you provide the estimated height of the tree in feet and the estimated diameter (width) of the tree trunk in inches?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.