Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Investigate Blocked Basin Street Được thừa nhận

Spruce St & Rosa Parks Blvd Detroit, MI, 48216, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8297691

Danh mục:

Investigate Blocked Basin Street

Đã xem:

41 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

22051

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this Basin/Drain in the front, rear, or side of the property?
Đáp. Front (Street)
Hỏi. Has the basin been cleared from debris on top?
Đáp. Yes
Hỏi. What is the nearest address to the blocked basin, or the street name?
Đáp. 1905 Spruce St.
Hỏi. To identify the exact block, what two streets is the blocked basin between?
Đáp. Rosa Parks and Vermont Ave.
Hỏi. Additional Information
Đáp. Blocked Basin, water appears to be flowing from blocked basin at corner of spruce and rosa parks down to corner of spruce and vermont

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video