Found Needle or syringe Đã lưu trữ

36 Rose St Burlington VT 05401, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8310407

Submitted To:

Burlington, VT

Danh mục:

Found Needle or syringe

Đã xem:

116 lần

Vùng lân cận:

Burlington Electric

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Needle by basement window on cedar street side

cũng đã hỏi...
Hỏi. Because these are very small items we would like to know; do you have an exact location?
Đáp. basement window that is closest to the driveway

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.