Được ghi nhận bởi: City of Houston

Nuisance On Property Được thừa nhận

4701 Nett St Houston 77007, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8346687

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Nuisance On Property

Đã xem:

28 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

413829

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Constant Trash on the side of 4701 Nett. Looks like the dumpster was removed and now there’s a large pile.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What violation would you like to report?
Đáp. Trash/rubbish
Hỏi. Is the Violation near any of the following?
Đáp. Senior Citizen Residence

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video