Sidewalk Defect Đã lưu trữ

187 Otis St Cambridge, MA, 02141, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8423971

Submitted To:

Cambridge, MA

Danh mục:

Concrete Trip Hazards (Internal)

Đã xem:

25 lần

Vùng lân cận:

East Cambridge

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree, sidewalk

Mô tả

Tree well


3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.