Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Rodent Baiting/Rat Complaint Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8439513

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Rodent Baiting/Rat Complaint

Đã xem:

62 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 30

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR20-04884074

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Do you want your backyard inspected and baited?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What other locations need to be baited?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video