Tree Pruning Request Đã lưu trữ

26 Chalk St Cambridge, MA, 02139, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8484154

Submitted To:

Cambridge, MA

Danh mục:

Tree Pruning Request

Đã xem:

23 lần

Vùng lân cận:

Cambridgeport

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

3803

Đã gắn thẻ:

tree, overgrowth

Mô tả

Please prune very overgrown tree in front of 26 Chalk Street. It is blocking the sunlight to her tree in her yard.


4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.