Encampment Đã lưu trữ

555 Franklin St San Francisco CA 94102, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8490452

Submitted To:

SF311

Danh mục:

Encampment

Đã xem:

90 lần

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

12834309

Đã gắn thẻ:

traffic, trash, sidewalk

Mô tả

Huge encampment blocking sidewalk so pedestrians need to walk into traffic. Those in wheelchairs have to share the road with oncoming traffic. Trash everywhere. Is this acceptable by the city? Individuals must be moved into safe sleeping site and tents cleared from both sides of the streets.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Criminal Activity Inside Encampment?
Đáp. No - Social Distance Violation
Hỏi. How many people?
Đáp. More than 6 People
Hỏi. How many tents, structures, or tarps?
Đáp. More than 6 Structures

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.