Cave-In over the Sewer Đã lưu trữ

3128 Cochrane St Detroit, MI, 48216, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8490665

Danh mục:

Cave-In over the Sewer

Đã xem:

24 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

24326

Mô tả

The grate is broken. Also noone picked up our bulk yesterday. It is still on the curb and we don't want to be fined. How do we report pick-up so we know what to do to avoid fines?


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.