Noise Complaint Đã lưu trữ

6 Henry St Medford, MA, 02155, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8617789

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Noise Complaint - IF THIS IS AN EMERGENCY, PLEASE CALL 911. PLEASE NOTE: SeeClickFix is NOT monitored 24 hours a day or on the weekends. This request may be received well after the issue has occurred.

Đã xem:

40 lần

Vùng lân cận:

Medford

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

noise complaint

Mô tả

Chưa có phần mô tả.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.