Code Enforcement Đã lưu trữ

2437 Bridgewater Ln Sarasota, FL 34231, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8618701

Submitted To:

Sarasota County Services

Danh mục:

Code Enforcement

Đã xem:

24 lần

Vùng lân cận:

Gulf Gate Estates

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

every day and night multiple vehicles blocking sidewalk.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Type of issue?
Đáp. Derelict Vehicle

17 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.