Free Bulky Item Pickup Đã lưu trữ

2066 Lothbury Dr Fayetteville, NC 28304, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8631709

Danh mục:

Free Bulky Item Pickup

Đã xem:

21 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

315267

Mô tả

furniture from whomever left the house a few months ago picked in front.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please list the items for collection.
Đáp. furniture
Hỏi. Select the appropriate truck category:
Đáp. Furniture

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.