Garbage-Recycling-Yard Waste Đã lưu trữ

Horse Track Aly Raleigh, NC, 27607, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8646394

Submitted To:

Raleigh City Hall

Danh mục:

Garbage-Recycling-Yard Waste

Đã xem:

64 lần

Vùng lân cận:

Wade

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

879809

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Entire length of Horse Track Alley has trash piled on the city street and has been left out so long it has a stench. These slums leave out trash and trash cans 24/7.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of issue are you reporting?
Đáp. Garbage

2 Bình luận

  • Được thừa nhận City of Raleigh 3 (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng City of Raleigh 3 (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.