Street Sweeping Đã lưu trữ

3232 E River Rd Tucson, AZ, 85718, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8711587

Danh mục:

Street Sweeping

Đã xem:

19 lần

Vùng lân cận:

Catalina Foothills

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

21003581

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Does the road have a dirt shoulder?
Đáp. Yes
Hỏi. Does the road have a curb?
Đáp. No

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.