Được ghi nhận bởi: City of Houston

Nuisance On Property Được thừa nhận

4302 Eli St Houston 77007, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8712955

Submitted To:

City of Houston

Danh mục:

Nuisance On Property

Đã xem:

27 lần

Vùng lân cận:

Rice Military

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

422522

Đã gắn thẻ:

overgrowth, mosquito

Mô tả

Ditches need to be cut. Overgrown, standing water mosquito breeding ground.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What violation would you like to report?
Đáp. Weeds/brush
Hỏi. Is the Violation near any of the following?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video