Trash - Missed Pickup Đã lưu trữ

200 Mountain Ave Malden, MA, 02148, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8723176

Submitted To:

City of Malden

Danh mục:

Trash - Missed Pickup

Đã xem:

5 lần

Vùng lân cận:

Malden Ward 4

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What was missed?
Đáp. Recycling

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.