Graffiti - Street, Street Light, Traffic Signal, Đã lưu trữ

Union St Oakland CA 94608, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8739432

Danh mục:

Graffiti - Street, Street Light, Traffic Signal,

Đã xem:

27 lần

Vùng lân cận:

Clawson

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

1055267

Đã gắn thẻ:

signs, traffic, graffiti, street light

Mô tả

Graffiti on red curb at the NW corner of 32nd and Union Street. 10/10/20 photo.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is there offensive language used in the graffiti?
Đáp. NO
Hỏi. ***PLEASE CHECK*** the LOCATION of your request, so we send the crew to the correct place. For mobile users, sometimes the GPS location is incorrect. *ALSO* To avoid delays, provide a detailed description of the issue. *PHOTOS* are helpful.
Đáp. OK

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.