Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Investigate Water Main Break Được thừa nhận

641 Lakewood St Detroit MI 48215, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8801044

Danh mục:

Investigate Water Main Break

Đã xem:

18 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

27743

Mô tả

Water main break

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the water coming up at?
Đáp. Sidewalk
Hỏi. Is there water standing in the street?
Đáp. Yes
Hỏi. Are there any Cones, Barricades, Signs or other indication that the Water Department is aware of the issue?
Đáp. Unknown
Hỏi. What is the nearest address to the water main break, or the street name?
Đáp. Lakewood
Hỏi. To identify the exact block, what two streets is the break between?
Đáp. Freud and Essex
Hỏi. Additional Information
Đáp. none

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video