Streets - Potholes/Depression Đã lưu trữ

3767 Harrison St Oakland, CA, 94611, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8811386

Danh mục:

Streets - Potholes/Depression

Đã xem:

50 lần

Vùng lân cận:

Grand Lake

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

1059581

Đã gắn thẻ:

pothole, traffic, bike concern

Mô tả

Pothole - bicycle danger - on descent with fast traffic.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is there any water coming out of it?
Đáp. NO
Hỏi. Is there an odor coming out of it?
Đáp. NO
Hỏi. Is there a hole, or is it more like an entire area that looks crumbled like an alligator's back or a bunch of cracks?
Đáp. There is a hole
Hỏi. How large is it?
Đáp. 24" x 6" and 12" x 8"
Hỏi. Is the pothole located on a freeway on ramp or off ramp?
Đáp. NO
Hỏi. What were you doing when you encountered the pothole/depression?
Đáp. Biking
Hỏi. If signage, a barricade, cone or other device covers the pothole whose name appears on it? (e.g., EBMUD)
Đáp. N/A
Hỏi. ***PLEASE CHECK*** the LOCATION of your request, so we send the crew to the correct place. For mobile users, sometimes the GPS location is incorrect. *ALSO* To avoid delays, provide a detailed description of the issue. *PHOTOS* are helpful.
Đáp. OK

3 Bình luận

  • Được thừa nhận City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

  • ianmcbean (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng City of Oakland (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.