Free Bulky Item Pickup Đã lưu trữ

1728 Stratford Rd Fayetteville, NC 28304, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8823442

Danh mục:

Free Bulky Item Pickup

Đã xem:

24 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

320825

Mô tả

Couch

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please list the items for collection.
Đáp. Couch
Hỏi. Select the appropriate truck category:
Đáp. Furniture

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.