Graffiti Đã lưu trữ

1000–1082 Natoma St San Francisco CA 94103, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8852906

Submitted To:

SF311

Danh mục:

Graffiti

Đã xem:

63 lần

Vùng lân cận:

South Of Market

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

13097453

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Contains racial slurs or profanity?
Đáp. No
Hỏi. Object ID # (if applicable)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Object
Đáp. Building - Commercial

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.