Pothole in Street Đã lưu trữ

2377-2399 West Logan Boulevard Chicago, IL 60647, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

888801

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Pothole in Street Complaint

Đã xem:

145 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 1

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

14-00051063

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Multiple holes before parking lot entrance

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the pothole located?
Đáp. Crosswalk
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Would you describe the hole as a pavement cave-in (or sinkhole)?
Đáp. No
Hỏi. Does the hole have a defined shape like a square or rectangle?
Đáp. No

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.