Roll Cart Damaged Đã lưu trữ

6206 Worthington Dr Fayetteville, NC, 28304, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8923093

Danh mục:

Roll Cart Damaged

Đã xem:

28 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

324131

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What color and size is the cart?
Đáp. Blue 35 Gallon Cart
Hỏi. Is this the only cart of that color at this residence?
Đáp. YES
Hỏi. What is damaged on the cart?
Đáp. lid broken off after last pick up
Hỏi. Is the cart useable?
Đáp. YES

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.