Abandoned Vehicle Đã lưu trữ

3432 North Damen Avenue Chicago, IL 60618, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

899702

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Abandoned Vehicle Complaint

Đã xem:

163 lần

Vùng lân cận:

North Center

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

14-00264271

ID Yêu cầu Dịch vụ:

14-00236185

ID Yêu cầu Dịch vụ:

14-00082389

Đã gắn thẻ:

snow

Mô tả

Georgia plates, left on snow route (Damen) through past 2 storms prohibiting plowing. In front of 3428 N Damen.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Vehicle Make/Model
Đáp. Hyundai
Hỏi. How many days has the vehicle been parked?
Đáp. Sedan 4 Door
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. 17734161561
Hỏi. Vehicle Color
Đáp. Gray
Hỏi. Vehicle License Plate Number
Đáp. BPV 3345
Hỏi. How many days has the vehicle been parked?
Đáp. 22
Hỏi. Vehicle Body Style
Đáp. Sedan 4 Door

15 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.