Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Recycling Pick Up Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8998854

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Recycling Pick Up

Đã xem:

48 lần

Vùng lân cận:

Chatham

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR20-05557099

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please type your address into https://www.recyclebycity.com/chicago/schedule to verify your day-of-service. What was the date of the missed pickup?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Does your cart have a Contamination Tag on it? (Contaminated with non-recycle items)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is your pick up in the Alley or Curb?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Was home or entire alley missed for recycling pick up?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do you need information about the Blue Cart program?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video