Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Stray Animal Complaint Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8999419

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Stray Animal Complaint

Đã xem:

43 lần

Vùng lân cận:

South Shore

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR20-05558110

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Describe the Animal (size, color, breed, etc)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What time of day is animal normally in area ?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is the animal confined?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Exact location of animal (backyard, street, house)?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Does animal reside at the address provided?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video