Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Blue Recycling Cart Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8999752

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Blue Recycling Cart

Đã xem:

26 lần

Vùng lân cận:

South Shore

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR20-05558219

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Why are you requesting a blue cart?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do you have garbage collection service through the Department of Streets and Sanitation?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How many dwelling units are within your home/building?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are you currently billed for the City Garbage Collection Fee?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How many recycling carts (blue) are currently at your property?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Description - What is the reason you are requesting carts?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video