Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Garbage Cart Maintenance Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9000217

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Garbage Cart Maintenance

Đã xem:

42 lần

Vùng lân cận:

Avondale

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR20-05560211

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Reason for Black Garbage Carts:
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. If the cart is damaged what is the cart number?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How Many Black Garbage Carts do you need?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Does the city pick up your garbage from the Black Carts?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do you currently receive City of Chicago Garbage pick up service?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do you live in a building with 4 family units or less?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How many Black Cart(s) do you still have?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How many Black Carts do you want removed?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What are their cart numbers?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Reason for removal
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Description - What is the reason you are requesting carts?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video