Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Tree Removal Request Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9000969

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Tree Removal Request

Đã xem:

65 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 49

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR20-05561608

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location of tree to be inspected?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How many trees need to be removed?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. If this is regarding an insect/pest, then which one?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is wrong with the tree(s)?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video