Sidewalk Repair Đã lưu trữ

2205 Haste St Berkeley, CA, 94704, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9185325

Submitted To:

City of Berkeley

Danh mục:

Sidewalk Repair

Đã xem:

18 lần

Vùng lân cận:

Berkeley

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

121000821988

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

Uplifting and cracked sidewalk


3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.