Free Bulky Item Pickup Đã lưu trữ

1321 Devonshire Dr Fayetteville, NC 28304, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

9185381

Danh mục:

Free Bulky Item Pickup

Đã xem:

24 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

332680

Mô tả

couch, loveseat and small tv stand

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please list the items for collection.
Đáp. couch, loveseat and small tv stand
Hỏi. Select the appropriate truck category:
Đáp. Furniture

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.