Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Sign Repair Request - One Way Sign Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9221835

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Sign Repair Request - One Way Sign

Đã xem:

15 lần

Vùng lân cận:

Albany Park

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR21-00106550

Đã gắn thẻ:

signs

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What damage has been done to the sign?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. If other, describe problem with sign.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is sign on street light pole, dug in ground, or in concrete?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video