Sidewalk, Path, or Trail Damage Đã lưu trữ

157 Manitou Dr Maumelle, AR, 72113, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9239808

Submitted To:

Maumelle, AR

Danh mục:

Sidewalk, Path, or Trail Damage

Đã xem:

32 lần

Vùng lân cận:

Maumelle

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

This should be attributed to the contractor who just completed construction of this new house. One sidewalk segment is really bad, though there are others that were left cracked.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Does the damage present a safety concern?
Đáp. No

6 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.