Snow & Ice Đã lưu trữ

Lloyds Hill Rd & Putnam Dr Westfield, MA, 01085, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9280638

Submitted To:

Westfield, MA

Danh mục:

Snow & Ice

Đã xem:

6 lần

Vùng lân cận:

Westfield

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

snow

Mô tả

caller claims plows do a terrible job and when they come off lloyds hill they push it into Putnam Dr blocking driveways

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of condition is being reported?
Đáp. Plowing Needed

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.