This is an unaffiliated request

The new sidewalk is not clear Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

9284

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

464 lần

Vùng lân cận:

Natick

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

The new sidewalk is great on this busy road, BUT the mailboxes and shrubs limit it's ease of use.


1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.