Free Bulky Item Pickup Đã lưu trữ

2048 Windlock Dr Fayetteville, NC, 28304, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9308511

Danh mục:

Free Bulky Item Pickup

Đã xem:

21 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

335963

Đã gắn thẻ:

tree

Mô tả

Old box spring and box with fake Christmas tree

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please list the items for collection.
Đáp. Box spring and old Christmas tree
Hỏi. Select the appropriate truck category:
Đáp. Furniture

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.