Missed Trash, Recycling or Yard Waste Pickup Đã lưu trữ

82 Phelps Street Fitchburg, MA, 01420, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9394675

Submitted To:

Fitchburg, MA

Danh mục:

Missed Trash, Recycling or Yard Waste Pickup

Đã xem:

98 lần

Vùng lân cận:

Fitchburg

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this for Trash, Recycling, Yard Waste, or More than One
Đáp. Trash
Hỏi. Was your entire street missed or just your address alone?
Đáp. Just my address
Hỏi. Please describe what items were missed:
Đáp. Trash bin

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.