This is an unaffiliated request

82 year old widow needs help Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

939474

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

551 lần

Vùng lân cận:

Wood-Ridge

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

snow

Mô tả

I'm disabled myself, but I'll do the best I can to help my Mom dig out of this mess. Home is on 1/3 acre, driveway is long and narrow, frontage is wide. Picture taken in the Spring. Wish it looked like that now! :(

#snowcrew


Vấn đề Lân cận

5 Bình luận

  • NancyH (Người dùng đã đăng ký)

  • Joseph Porcelli (Professional Neighbor) (Người dùng đã đăng ký)

  • BB (Quản trị viên)

  • Đã đóng NancyH (Khách)

  • Joseph Porcelli (Professional Neighbor) (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.