Sidewalk and/or Curb Đã lưu trữ

2-22 Elm St Madison, NJ, 07940, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9399836

Submitted To:

Borough of Madison

Danh mục:

Sidewalk and/or Curb

Đã xem:

81 lần

Vùng lân cận:

Madison

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

Blocked sidewalk

cũng đã hỏi...
Hỏi. If this is a time-sensitive situation, such as an imminent pedestrian safety issue, please contact Madison Police Department at 973-593-3000. Please select your non-emergency issue(s):
Đáp. Blocked Sidewalk
Hỏi. Please describe your issue(s), including location:
Đáp. A large pile of snow completely blocks the sidewalk on Elm street at this point.

Vấn đề Lân cận

5 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.