Free Bulky Item Pickup Đã lưu trữ

5202 Catalpa Rd Fayetteville NC 28304, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

9427399

Danh mục:

Free Bulky Item Pickup

Đã xem:

11 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

339010

Mô tả

Furniture at the curb

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please list the items for collection.
Đáp. furniture
Hỏi. Select the appropriate truck category:
Đáp. Furniture

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.