Curbside Trash / Recycling Đã lưu trữ

1 Turner Lane Randolph, MA, 02368, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9441877

Submitted To:

Town of Randolph

Danh mục:

Curbside Trash / Recycling

Đã xem:

25 lần

Vùng lân cận:

Randolph

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

The two dumpsters in the rear of 1 Turner Lane are overflowing.
The strong winds will surely blow the cardboard boxes etc, all around the area! Please have Capitol Waste empty the dumpsters on Tuesday morning.

Thank you.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please describe the issue:
Đáp. Trash not Picked up

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.