Curbside - Regular Trash/Recycling Collection Đã lưu trữ

13 Lewis St Westfield, MA, 01085, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9479996

Submitted To:

Westfield, MA

Danh mục:

Curbside - Regular Trash/Recycling Collection

Đã xem:

8 lần

Vùng lân cận:

Westfield

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

recycling barrel cover broken

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of collection issue?
Đáp. Barrel (New/Repair/Replace)

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.