Missed Household Trash Đã lưu trữ

1902 Glenwick Dr Fayetteville, NC 28304, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

9507736

Danh mục:

Missed Household Trash

Đã xem:

22 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

341333

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

they missed my other trash can yesterday

cũng đã hỏi...
Hỏi. Was a service notice left at the residence?
Đáp. NO
Hỏi. Was the waste placed curbside by 7am?
Đáp. YES
Hỏi. Was the cart at least 4 feet from all obstructions?
Đáp. YES
Hỏi. Was all of the waste inside approved containers?
Đáp. YES
Hỏi. Could the cart have been overweight?
Đáp. NO
Hỏi. Were there any unusual items placed out for collection?
Đáp. no maybe it's because it's the brown can I don't know but for three weeks it's been the case

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.