Inoperable Motor Vehicle Đã lưu trữ

2708 19th St Sw Mason City, IA, 50401, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9518318

Submitted To:

Mason City

Danh mục:

Inoperable Motor Vehicle

Đã xem:

106 lần

Vùng lân cận:

Mason City

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Both the North, South, East and West property lines contain an accumulation of items blighting the neighborhood and nearby businesses.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is it on private property?
Đáp. Yes
Hỏi. Is it on a public right-of-way?
Đáp. Unsure

3 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.