Investigate Cave In (Sink Hole) Đã lưu trữ

10350 Orangelawn St Detroit, MI, 48204, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9534946

Danh mục:

Investigate Cave In (Sink Hole)

Đã xem:

17 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

36623

Mô tả

HOUSE WAS DEMOLISHED AND THE SITE WAS NEVER FILLED, NOW THE NEIGHBORS ARE ILLEGALLY DUMPING VARIOUS TYPES OF DEBRIS ON THIS LOT.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the cave-in near a manhole, basin, or a sewer line?
Đáp. Unknown
Hỏi. Is it a sinkhole or a pothole?
Đáp. Sinkhole

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.