Investigate Water Main Break Đã lưu trữ

2140 Martin Luther King Jr Blvd Detroit 48208 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

9565194

Danh mục:

Investigate Water Main Break

Đã xem:

23 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

36905

Mô tả

This request was submitted to the Detroit Water and Sewerage Department directly, prior to being imported into SeeClickFix.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the water coming up at?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is there water standing in the street?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are there any Cones, Barricades, Signs or other indication that the Water Department is aware of the issue?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the nearest address to the water main break, or the street name?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. To identify the exact block, what two streets is the break between?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Additional Information
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.