Pothole Đã lưu trữ

Partridge Ln Westfield MA 01085, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

9628800

Submitted To:

Westfield, MA

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

14 lần

Vùng lân cận:

Westfield

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Large pothole at the intersection of Marla cir and Partridge lane.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the pothole?
Đáp. Shoulder
Hỏi. What is the street number and/or street name closest to the pothole?
Đáp. Partridge Lane
Hỏi. Additional description or other information?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.