Pothole Đã lưu trữ

102 Woodcliff Dr Westfield MA 01085, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

9628819

Submitted To:

Westfield, MA

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

4 lần

Vùng lân cận:

Westfield

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Large pothole on shoulder of road, next to 102 Woodcliff drive

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the pothole?
Đáp. Shoulder
Hỏi. What is the street number and/or street name closest to the pothole?
Đáp. 102 woodcliff
Hỏi. Additional description or other information?
Đáp. There are additional smaller potholes on both sides of this section of the road. This is just the largest one.

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.