Tree Issue Đã lưu trữ

25 Woodland Rd Westfield, MA, 01085, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

9658265

Submitted To:

Westfield, MA

Danh mục:

Tree Issue

Đã xem:

27 lần

Vùng lân cận:

Westfield

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree

Mô tả

caller claims stump need to be ground

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the issue on private or public property?
Đáp. Don't Know
Hỏi. Does the issue effect public safety?
Đáp. Don't Know
Hỏi. What type of tree issue is being reported?
Đáp. Stump

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.